Účtovníctvo, mzdy, poradenstvo ...

Vedenie účtovníctva a poradenstvo


VieMi Consulting poskytuje svoje služby už od roku 2017 pre mnoho spokojných klientov. Od roku 2023 pribudla do skupiny nová spoločnosť VieMi. Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti účtovníctva, miezd, auditu a neziskových subjektov. Cieľom spoločnosti je poskytovať komplexné vedenie účtovníctva, poradenstva a nadväzujúce ekonomicko-poradenské činnosti, kde nepretržite napredujeme vo svojom odbore vďaka neustálemu vzdelávaniu.

Našou prioritou je, aby naše služby klientom naplnili v maximálnej miere ich očakávania. To pre nás v praxi predstavuje zameranie na odbornosť a zároveň dostatočnú flexibilitu. Klientom poskytujeme komplexnú ponuku, preto v prípade služieb, ktoré nie je možné zabezpečiť z našej strany, spolupracujeme s ďalšími externými poradcami (daňoví poradcovia, audítori,...).


Vedenie účtovníctva

Účtovnú agendu spracovávame podľa požiadaviek klienta v našom účtovnom programe POHODA a v našich priestoroch. Snahou spoločnosti je, aby služby, ktoré poskytujeme neboli len strohými a automaticky poskytnutými informáciami, ale aby boli predovšetkým prínosom pre rast a dynamický rozvoj spoločnosti klienta.

Mzdová agenda

Spracovanie miezd a personálnej agendy s odbornou starostlivosťou a znalosťami bez ohľadu na veľkosť a predmet činnosti vašej spoločnosti.

Dodržiavame prísne pravidlá pri nakladaní s osobnými údajmi a citlivými dátami.


Dane

Ak sa chcete vyhnúť nezrozumiteľným papierovým záležitostiam, radi Vám s tým pomôžeme a vypracujeme daňové priznanie za Vás, a to samozrejme v súlade so všetkými právnymi náležitosťami.

Najlepšia reklama sú naši spokojní klienti.