Naša filozofia

Sme tu pre Vás...

Spoločnosť bola založená v roku 2017 a poskytujeme nasledovné služby:

  • - komplexné vedenie účtovníctva právnických osôb, i neziskoviek
  • - mzdová agenda

  • -  účtovné poradenstvo a vypracovanie daňových priznaní
  • - nadväzujúce ekonomicko-poradenské činnosti

Nepretržite napredujeme vo svojom odbore a pravidelne sa vzdelávame. Našou prioritou je odbornosť, aby služby poskytované klientom, naplnili ich očakávania a pomáhali im rásť.

Súhrn služieb v oblasti účtovníctva, miezd, daní, sociálneho a zdravotného poistenia či personálnej agendy nám umožňuje poskytovať služby na úrovni prevažne malým a stredným podnikom/podnikateľom.

Ochrana Vašich údajov je pre nás prvoradá, preto priebehu 2019 prechádzame na cloud.

Účtujeme v pohode :-)