Vedenie účtovníctva a poradenstvo


Vedenie účtovníctva

Zabezpečujeme komplexné služby v oblastiach:


 • Podvojné účtovníctvo
 • Vedenie a evidencia majetku, odpisovanie - daňové a účtovné hľadisko
 • Úvery, leasingy, pôžičky
 • Zostavenie účtovnej závierky
 • Poradenstvo
 • Mzdová agenda

  V rámci miezd a presonálnej agendy sa zameriavame na:

 • Mesačné mzdy
 • Ročné úkony zamestnávateľov
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti
 • Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov z poisťovní
 • Elektronické zasielanie
 • Vypracovanie výkazov pre zdravotnú poisťovňu, sociálnu poisťovňu, daňový úrad
 • Spracovanie vyhlásení k dani z príjmu
 • Komunikáciu s orgánmi sociálneho a zdravotného zabezpečenia, s daňovým úradom
 • Odborné poradenstvo
 • Ďalšie služby


 • Spracovaie reportingových balíkov
 • Povinný a nepovinný audit
 • Administrátívne služby
 • Iné poradenstvo
 • Zakladanie občianskych združení
 • Vypracovanie stanov pre OZ